SPRING
SUMMER
AUTUMN
WINTER
AUTUMN
Tatra Mountains

Tatra Mountains
Oct 2009
Poland/Slovakia

Mallorca

Mallorca
Sept 2008
Spain

Algarve

Algarve
Nov 2007
Portugal

Piran

Piran
Oct 2007
Slovenia

Sardegna

Sardegna
Sept 2007
Italy

Cornwall

Cornwall
Sept 2006
UK

Kokorin

Kokorin
Oct 2005
CR

Cornwall

Cornwall
Nov 2005
UK

Cornwall

Wild Cornwall
Nov 2005
UK

Cornwall

Cornwall
Sept 2005
UK

Hvezda
Hvezda
Dec 2004
Prague
Ischia

Ischia
Oct 2003
Italy

design by iKristof